FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रामराज पौडेल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत paudelr.raj10@gmail.com 9852043667
जनार्दन प्रसाद मेहता सूचना प्रविधि अधिकृत गा. पा. कार्यालय ito.dewanganjmun@gmail.com 9852035299
राकेश मेहता स्वास्थ्य शाखा प्रमुख स्वास्थ्य शाखा dewanganjhealth@gmail.com 9843232021
जिबछ कुमार पजियार अधिकृत छैठो आयुर्वेद शाखा jibachh.paj@gmail.com 9852061303
पुष्पराज चौधरी इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा chaudharyvivek133@gmail.com 9849055885
इन्द्र कुमार श्रेष्ठ लेखा अधिकृत लेखा अधिकृत ikshrestha590@gmail.com 9842063310/9814351514
मचिन्द्र कुमार थलङ (लिम्बु) सूचना अधिकारी प्रशासन mk.thalang@gmail.com 9818858562
सोनी कुमारी रोजगार संयोजक askumari736@gmail.com 9844427627
बलेन्द्र मेहता कानुनी सल्हाकार balendramehta20@gmail.com ९८०४३०६०८८
भिम नारायण मेहता सव इन्जिनियर bhimnarayanmehta@gmail.com 9807353410
बिन्देश्वर यादव लेखा सहायक पाँचौ आर्थिक प्रशासन yadav.me143@gmail.com
केशव कुमार मण्डल प्रशासन सहायक पाँचौ mandalkeshav19@gmail.com 9811039107
सुधिर कुमार पाल MIS Computer Operator pals36313@gmail.com 9862304563
सुकल प्रसाद मेहता खरिदार वाड न.५ (सचिब) 9811007274
दिलिप कुमार साह खरिदार वडा न. ६/७ (सचिब) 9804794756
हरिनरायन मेह्ता प्रा. स. पशु सेवा केन्द्र 9842148764
रणधिर साह प्रशासन सहायक चौथो वडा न. ४ (सचिब) 9815344887
महेन्द्र दास तत्मा प्रशासन सहायक चौथो वाड न.३ (सचिब) 9819312922
नारायण कुमार मेहता प्रशासन सहायक चौथो वडा न. १ (सचिब) narayanmehta11@gmail.com 9804061701
बबिता कुमारी मेहता प्रशासन सहायक पाँचौ वाड न.२ (सचिब) 9805324397
अरबिन्द मेहता MIS Field Assistant arbindmehta76@gmail.com 9819366246
दिपक राज जोशी अधिकृत छैठो ddrajjo@gmail.com/krishishakha.dwn@gmail.com 9846845912
सुरेन्द्र प्रसाद साह Health Assistant Health suren4645@gmail.com 9804738150
बाल कुमार श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर balkumarstha4u@gmail.com 9862859207
गुलाबचंद मेहता ना.प्रा. स. कृषि सेवा केन्द्र 9812364355
सृजना पोखरेल स.मा.वि.नि. गा. पा. कार्यालय siru_friend4u@yahoo.com 9842185294
सुनिता मेहता का. स.
सन्तोष कुमार मेहता सहायक कम्पुटर अपरेटर mehtasantoshkumar74@gmail.com 9862208623