कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
त्रिलोचन न्यौपाने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गा. पा. कार्यालय 9852043667
रामेश्वर साह ज.स्वा.अ. गा. पा. कार्यालय 9842239298
जनार्दन प्रसाद मेहता सूचना प्रविधि अधिकृत गा. पा. कार्यालय ito.dewanganjmun@gmail.com 9852035299
युजीन चापागाईं रोजगार संयोजक chapagainyujeen@gmail.com 9842141667
सुमन भट्टराई लेखापाल गा. पा. कार्यालय 9842909198
सुनिल कुमार ठाकुर लेखापाल गा. पा. कार्यालय skthakur2043@gmail.com 9811045789
पुण्य प्रसाद ढकाल ना.सु गा. पा. कार्यालय ९८४२०५८९५३
रबिन घिमिरे ना.सु गा. पा. कार्यालय 9852049276
खिला प्रसाद आचार्य ना.सु वडा न. ६ (सचिब) khila4567@gmail.com 9842235114
चन्द्रशेखर सिन्हा सव इन्जिनियर गा. पा. कार्यालय ९८४२८३१२३३
कमल बहादुर आले खरिदार गा. पा. कार्यालय ९७४२१२८६०७
सुकल प्रसाद मेहता खरिदार वाड न.४ (सचिब) 9811007274
वडा सचिव १ सन्ताेष झा खरिदार वडा न. १ (सचिब) 9814310743
दिलिप कुमार साह खरिदार वडा न. ३ (सचिब) 9804794756
खगेन्द्र राय खरिदार वडा न. २ (सचिब) 9800925300
हरिनरायन मेह्ता प्रा. स. पशु सेवा केन्द्र 9842148764
सतेन्द्र प्रसाद मेहता कम्प्युटर अपरेटर गा. पा. कार्यालय 9825368526
गुलाबचंद मेहता ना.प्रा. स. कृषि सेवा केन्द्र 9812364355
सृजना पोखरेल स.मा.वि.नि. गा. पा. कार्यालय siru_friend4u@yahoo.com 9842185294
राम प्रसाद मेहता का. स. वडा न. १ 9807019900
शंकर कुमार पासवान का. स. गा. पा. कार्यालय sankarpaswan606@gmail.com 9807303160